I am a Teacher, lecturer cum Private tutor, and Freelance writer for your thesis, essay or assignment. I like writing blog, and novel in my free time. I love watching horror movie and variety show, especially RUNNING MAN. I love travel but it too costly,.. I am not smiling, but everyone will smile whenever they meet me,..


Please do contact me - My first mail ; imaninuryase@gmail.com / Whatsapp; 0129199728


Friday, September 20, 2013

LAPORAN UNTUK KAJIAN TINDAKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP TEMBANGAU
28380 KEMAYAN

PANEL KAJIAN TINDAKAN SEKOLAH
FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

1.    Muka depan
1.1.  Jabatan Pelajaran Negeri Pahang
1.2.  Tajuk Kajian Tindakan
1.3.  Nama Pengkaji, No. Kad pengenalan dan alamat sekolah
1.4.  Cover warna merah ( selaras )

2.    Format laporan
2.1.  Abstrak ( indent ketengah, menerangkan secara ringkas kajian, dapatan kajian dan teknik yang digunakan )
2.2.  Refleksi kajian
2.3.  Fokus / Isu keperihatinan
2.4.  Objektif kajian
2.4.1.    Objektif am ( sama seperti tajuk kajian )
2.4.2.    Objektif khusus ( sekurang-kurangnya 3 atau 4 objektif khusus )
2.5.  Kumpulan sasaran
2.6.  Pelaksanaan kajian
2.6.1.    Tinjauan masalah
2.6.2.    Analisis tinjauan masalah
2.6.3.    Aktiviti / tindakan yang dijalankan ( termasuk mengenalkan teknik yang digunakan, jelaskan cara teknik itu digunakan, ikut langkah satu persatu – langkah satu – empat mengikut objektif khusus )
2.6.4.    Permerhatian / penilaian
2.7.  Refleksi kajian ( nyatakan perasaan, harapan, kejayaan dll. )
2.8.  Cadangan untuk kajian akan datang

3.    Lampiran
3.1.  Surat sokongan / kebenaran Guru Besar
3.2.  5 contoh latihan atau soalan pra dan pasca kajian
3.3.  Gambar
3.4.  Carta
3.5.  Brosur / Handouts dll

4.    Huruf : Arial 12pt, muka depan kertas A4 warna merah dan dibukukan menggunakan tape binding warna hitam.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.