I am a Teacher, lecturer cum Private tutor, and Freelance writer for your thesis, essay or assignment. I like writing blog, and novel in my free time. I love watching horror movie and variety show, especially RUNNING MAN. I love travel but it too costly,.. I am not smiling, but everyone will smile whenever they meet me,..


Please do contact me - My first mail ; imaninuryase@gmail.com / Whatsapp; 0129199728


Monday, September 23, 2013

MUDAH MENULIS REFLEKSI RPH

Sepanjang menjalankan SESI P&P  dalam kelas tingkatan 4 Amanah ini, pelbagai cabaran dan halangan telah saya hadapi.


Pertama sekali menerima tugasan dalam kelas ini, persoalan utama yang berlegar-legar dan muncul di kotak minda saya ialah mampukah saya menyiapkan tugasan saya sebagai guru ini memandangkan pada masa yang sama terdapat beberapa tugasan yang lain yang perlu disiapkan dalam tempoh yang sama dan penerimaan pelajar yang agak lambat dalam kelas seperti ini. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi tekanan dan menguji daya tahan saya untuk melaksanakan tugasan tersebut. Semasa set induksi,......................................Sepanjang saya mengajar ,saya dapat mengesan bahawa..................................Saya juga telah dapati bahawa ................................................................Bagi mengatasi kekangan dan kesukaran yang saya nyatakan di atas, saya telah mengambil inisiatif ...............Selepas menyiapkan tugasan ini dengan jayanya, saya telah mengambil beberapa perkara sebagai iktibar dan panduan kepada diri saya untuk menempuhi cabaran pendidikan yang mendatang. Melalui pelaksanaan tugasan dan amali-amali dalam subjek ini, saya mempelajari bahawa seseorang guru haruslah .....................................................
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.