I am a Teacher, lecturer cum Private tutor, and Freelance writer for your thesis, essay or assignment. I like writing blog, and novel in my free time. I love watching horror movie and variety show, especially RUNNING MAN. I love travel but it too costly,.. I am not smiling, but everyone will smile whenever they meet me,..


Please do contact me - My first mail ; imaninuryase@gmail.com / Whatsapp; 0129199728


Monday, March 30, 2015

CONTOH RPH GAYA UPSI 2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Nama Guru Pelatih                 : .....................................................

Mata Pelajaran            :  Bahasa Melayu

Bilangan Murid                       :  20 orang

Tahun                                      : 1 Melati

Tarikh                                      :  10/2/2015

Masa                                        :  7.45 – 8.45

Tajuk                                       :  Cerita Huda

Objektif Pembelajaran :  Pada akhir pembelajaran, mereka dapat;
 (Hasil Pembelajaran)             1) Mengecam dan mengajuk bunyi dalam persekitaran
                                                    yang didengar dengan betul.

                                                2) Menyenarai sekurang-kurangnya lima binatang dengan
                                                   Bunyi yang berlainan

                                                3)  Membaca sekurang-kurangnya 10 abjad dengan sebutan
                                                    yang betul

Hasil Pembelajaran Khusus


Huraian Hasil Pembelajaran
Fokus Utama

- Mengenal pasti bunyi-bunyi setiap bentuk dan abjad disebut dengan betul dan tepat
-   Contoh yang digunakan adalah bunyi haiwan


Kemahiran Bahasa                  :  Mengeja, membaca, menyebut, membunyikan sebutan


Sistem Bahasa                         :  Kata nama am, terutama nama-nama haiwan, bunyi suku kata,


Pengisian Kurikulum              
                        Ilmu                 :  Pendidikan muzik, Pend. Moral

                        Nilai                :  Nilai kerjasama, nilai kesungguhan, nilai menghargai alam
                                                    sekeliling

                        KBT                :  Kemahiran mengecam, menghubungkait,


Alat Bantu Mengajar              :  Buku teks, lembaran aktiviti, kad imbasan, gambar pada kad
                                                   Manila, pembaris panjang,


Pengetahuan Sedia Ada          :  Murid pernah mendengar bunyi beberapa ekor binatang sebelum
                                                    Ini


Isi Pelajaran


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan


Induksi Set ( 5 minit )

       I.            Guru menampal gambar pada kad manila pada papan putih
    II.            Murid ditanya tentang haiwan yang terdapat dalam gambar
 III.            Beberapa jawapan telah diperloeh daripada murid
 IV.            Guru mengaitkan jawapan mereka dengan isi kandungan pelajaran


ABM: gambar, kad manila,

Nilai: Berdikari, berani mencuba,

Integrasi Inovasi yang diterapkan : Berinteraktif dengan bahan
Langkah 1 ( 20 minit )

       I.            Guru merujuk kepada gambar alam haiwan yang terdapat pada kad manila dihadapan kelas
    II.            Guru menunjuk dengan pembaris panjang kearah seekor haiwan dalam gambar – murid akan mengajuk bunyi haiwan itu
 III.            Seterusnya, hingga hampir kesemua haiwan yang terdapat dalam gambar – diajuk bunyinya bersama-sama
 IV.            Setelah guru memastikan semua bunyi haiwan dapat diajuk – guru menulis semua bunyi itu diatas papan putih
    V.            Guru dan murid2 sekali lagi membunyikan suara haiwan2 itu secara berlagu
 VI.            Murid berasa seronok


ABM:  Gambar pada kad manila, marker, papan putih, pembaris panjang,

Nilai: kerjasama, minat belajar,Integrasi Inovasi yang diterapkan : Menulis lirik tentang bunyi haiwan, melagukan bunyi2 haiwan,

Langkah 2 ( 15 minit )

       I.            Guru seterusnya mengadakan aktiviti pengukuhan dengan menggunakan kad imbasan
    II.            Kali ini guru mengukuhkan kefasihan menyebut ABJAD2 sambil membunyikan bunyi yang ada
 III.            Murid menyebut ABJAD pada kad imbasan yang dikeluarkan oleh guru
 IV.            Murid cuba mengajuk bunyi haiwan yang ada pada kad imbasan guru
    V.            Guru mengulang aktiviti pengukuhan ABJAD dan BUNYI2 ini beberapa kali
 VI.            Guru mengulang kembali pengukuhan secara giliran antara kumpulan murid lelaki dan murid perempuan


ABM:kad imbasan, papan putih,

Nilai:

Integrasi Inovasi yang diterapkan :Langkah 3 ( 15 minit )
       I.            Aktiviti pengukuhan dalam bentuk latihan
    II.     ....................................................            

ABM:
Nilai:
Integrasi Inovasi yang diterapkan :
Penutup ( 5 minit )
              Guru berpuas hati dengan aktiviti latihan murid2

                  Guru sekali lagi menyanyikan lagu yang ditulis pada papan putih dengan murid2

                          Guru memuji kerjasama yang diberikan oleh murid2 sepanjang sesi pengajaran berlangsung
                

Nilai: Hormat guru, syukur, 


Tugasan                                   :

Pengayaan/Pemulihan             :

Aktiviti Susulan (jika Ada)     :

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

Catatan Guru Praktikum         :

Ulasan Pensyarah Penyelia/ Guru Pembimbing          :


REFLEKSI
Pendahuluan......................................

Kekuatan pengajaran saya ...................................

Kelemahan pengajaran saya .........................................

Rancangan peningkatan pada masa akan datang ..........................................

Kesimpulannya, .........................................


(DALAM 4 PERENGGAN)LAMPIRAN SATU; GAMBAR ALAM HAIWAN PADA KAD MANILA
           
 Contoh ilustrasi daripada; http://balisaritour.com/balizoo.html
LAMPIRAN DUA; KAD IMBASAN
LAMPIRAN TIGA; LIRIK LAGU YANG DITULIS PADA PAPAN PUTIHLAMPIRAN EMPAT; LEMBARAN KERJA


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.