I am a Teacher, lecturer cum Private tutor, and Freelance writer for your thesis, essay or assignment. I like writing blog, and novel in my free time. I love watching horror movie and variety show, especially RUNNING MAN. I love travel but it too costly,.. I am not smiling, but everyone will smile whenever they meet me,..


Please do contact me - My first mail ; imaninuryase@gmail.com / Whatsapp; 0129199728


Friday, March 20, 2015

RELATIVITI BUDAYA


Definisi  
Kata dasar bagi perkataan ‘Relativiti’ adalah ‘relatif’ yang bermaksud saling berkaitan atau yang berhubungan antara satu sama lain. Sebenarnya, konsep ini adalah hampir serupa dengan konsep Subjektiviti. Relativisme - Menilai sesuatu kebudayaan sebagai sesuatu yang relatif kerana ia tidak dapt dinilai secara objektif. Penilaian sesuatu kebudayaan itu ditentukan oleh perspektif kebudayaan itu sendiri.  Relativisme budaya adalah pandangan bahawa semua kepercayaan, adat, dan etika adalah relatif kepada individu dalam konteks sosial sendiri. Dalam erti kata lain, "betul" dan "salah" adalah budaya tertentu; apa yang dianggap moral dalam satu masyarakat boleh dianggap tidak bermoral dalam satu lagi, dan, kerana tiada standard universal moral yang wujud, tiada siapa yang berhak untuk menghakimi budaya masyarakat. Relativisme budaya adalah penghakiman budaya lain dengan standard budaya sendiri. Perintah sosial masyarakat berbilang budaya kita dipertingkatkan apabila kita mengamalkan relativisme budaya.
Manakala, ‘Budaya’ dalam sesebuah masyarakat itu pula, bermaksud kumpulan masyarakat itu yang mengamalkan adat resam, makanan, pantang larang, kaum dan sebagainya. Kebudayaan dalam Bahasa Inggeris dipanggil sebagai “culture” merupakan perkataan yang paling sesuai untuk definisi kebudayaan  – Ia merupakan cara hidup manusia di dalam kedua- dua bidang iaitu pemikiran dan kebendaan yang meliputi agama, ilmu pengetahuan, sains teknologi, ekonomi, undang-undang, seni bina dan sebagainya. Ia diwarisi dari satu generasi ke generasi lain dan berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain (Collins, 1982: 126). Kesimpulannya, kebudayaan ialah cara hidup dan pencapaian manusia dalam bidang pemikiran dan kebendaan yang meliputi ilmu pengetahuan, falsafah, teknologi, ekonomi, politik, kesenian, bahasa, kesusasteraan dan sebagainya.
Mohd Taib Osman (1988) memperkatakan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. (E.B. Taylor) pula mentafsir makna Budaya sebagai keseluruhan  kompleks  yang mengandungi ilmu  pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat dan sebarang bentuk kebiasaan dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 
Dalam semua perdebatan dan perbincangan mengenai relativisme budaya, budaya di mana perkara-perkara seperti nilai-nilai, moral, persepsi, piawaian, dan sebagainya dikatakan (atau tidak menjadi) berbanding ditinggalkan sebahagian besarnya tidak pernah diselidiki dan ditentukan. Relativisme budaya berkembang daripada perkembangan sudut antropologi dan memandangkan kegagalan bidang yang diiktiraf secara meluas untuk mencapai kata sepakat pada definisi yang tepat mengenai ‘budaya’, boleh dikatakan ini dapat difahami. Ahli-ahli antropologi memperdebatkan dan membahaskan relativisme kadang-kadang telah dapat mengetepikan banyak perbezaan mereka tentang bagaimana untuk menentukan budaya. Mereka dari luar bidang disiplin ini yang mendapati diri mereka lebih tertarik dengan perbahasan mengenai relativisme budaya bagaimanapun, telah dibiarkan sesuka mereka sendiri ke atas makna bahawa ‘budaya’ adalah fenomena yang ini atau itu atau tidak relatif. Oleh itu, ia tidak menghairankan bahawa sejenis definisi terpinggir mengenai ‘budaya’ nampaknya hadir dalam banyak literatur yang dialamatkan kepada ‘Relativisme budaya’. Relativisme budaya menggambarkan kenyataan mudah bahawa terdapat budaya yang berbeza dan masing-masing mempunyai cara yang berbeza berkelakuan, berfikir dan perasaan kerana anggotanya belajar itu daripada generasi sebelumnya. Terdapat sangat banyak bukti untuk mengesahkan tuntutan ini. Adalah diketahui dengan hanya kira-kira setiap manusia di planet ini yang dilakukan sesuatu yang berbeza di seluruh dunia. Orang berpakaian berbeza, makan berbeza, bercakap bahasa yang berbeza, menyanyikan lagu-lagu yang berbeza, mempunyai muzik dan tarian yang berbeza dan mempunyai banyak adat yang berbeza. Relativisme budaya juga memandang bahawa tidak ada budaya lebih unggul daripada kebudayaan lain ketika membandingkan sistem moraliti, hukum, politik , dan lain-lain. Ini adalah sebuah gagasan filosofi bahawa semua keyakinan budaya sama-sama sah dan bahwa kebenaran itu sendiri relatif, tergantung pada lingkungan budaya tersebut. Mereka yang berpegang pada relativisme budaya berpendapat bahwa semua keyakinan agama, etika, estetika, dan politik benar-benar relatif terhadap individu dalam identiti budaya. 'Relativisme budaya' juga difahami apabila, di mana seringkaali orang kulit putih, golongan kelas menengah yang memiliki sedikit dan / atau pengetahuan yang berprejudis mengenai budaya tertentu menyumbang kepada perilaku yang berpotensi kasar kepada aspek budaya, yang mereka percaya bahwa mereka tidak punya hak untuk 'mengkritik'. Dengan melihat budaya yang berbeza dalam hal murni relatif, anggapan yang salah dapat dibuat tentang apa yang dapat diterima.

Sejarah kewujudan konsep tersebut
Dari segi sejarahnya, perkataan ‘budaya’ telah digunakan untuk menggambarkan pelbagai aspek kehidupan sosial. Hasilnya, label 'budaya' telah melekat pada banyak ungkapan kehidupan sosial, makanan, seni, pakaian, muzik, dan amalan. Kebudayaan juga telah digunakan untuk membezakan kumpulan-kumpulan sosial dari segi bahasa, kepercayaan agama, pendidikan, dan faktor-faktor lain. Dalam sejarahnya, konsep Relativiti budaya ini didokong oleh tokoh-tokoh seperti Fritz Stern, R.V. Daniels dan J.L.Gaddis dan E.H.Carr dari England. Mereka digelar relativis, iaitu sebagai berbeza dari objektivis dan subjektivis tadi.
 Apabila kita membicarakan peristiwa-peristiwa yang boleh kita berikan ukuran maka kita adalah objektivis. Jika yang sebaliknya, maka subjektivislah kita. Apabila berlaku jujur terhadap diri sendiri ketika berhadapan dengnan hakikat manusia, maka kita menjadi relativis. Relativisme, iaitu, sebuah pemikiran bahwa kebenaran adalah gagasan yang dikondisikan oleh sejarah yang tidak melampaui batas-batas budaya, sudah ada sejak era Yunani, beberapa 2400 tahun yang lalu. Relativisme berpendapat bahwa semua kebenaran itu relatif kecuali untuk dakwaan bahawa "kebenaran itu relatif." Relativisme, pandangan bahwa kebenaran itu berbeda untuk setiap individu, kelompok sosial, atau period sejarah, bermula sejak awal period Yunani kuno lagi.

   Apabila merenung kembali kepada sejarah masyarakat majmuk bermula di Malaysia ini sejak sekian lama, maka, perlu kepada pengamalan relativiti budaya antara satu kaum dengan kaum yang lain dalam komuniti masyarakat ini. Pembentukan masyarakat pluralistik di Malaysia adalah tertumpu kepada tiga kelompok komuniti etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India walaupun  terdapat pelbagai suku kaum lain. Hal ini demikian kerana ketiga-tiga komuniti etnik tersebut telah memainkan peranan yang paling penting dalam memenuhi tuntutan keperluan ekonomi dan politik British di Tanah Melayu. Yang buruknya dalam sejarah pembentukan masyarakat majmuk ini, ialah, ‘dasar pecah dan perintah British’ yang menyebabkan kaum-kaum ini terpisah, dan kesannya, walaupun tidak secara seratus peratus, adalah masih berterusan hingga ke hari ini, iaitu, Kaum Cina dikawasan pusat ekonomi dan Bandar, Kaum India di lading estet, manakala Kaum Melayu di kawasan kampung. Ditambah dengan cara hidup, adat, kepercayaan dan budaya yang berbeza, mereka semakin terpisah.  Namun, demi kemerdekaan negara daripada kuasa monopoli penjajahan Barat, pada umumnya, mereka boleh bersatu dan bekerjasama, serta terdapat persefahaman dan hubungan yang baik antara komuniti etnik Melayu, Cina dan India. Keharmonian hubungan etnik ini berterusan dan terbukti apabila mereka sama-sama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu daripada penjajah British pada 31 Ogos 1957. Dan, tiga kaum dan etnik utama ini masih boleh tinggal bersama dalam sebuah negara dengan aman, walau jelas sekali mereka mempunyai adat, kepercayaan, cara hidup dan budaya yang berbeza. Jelas sekali, perspektif adalah penting untuk pemahaman kita tentang sejarah , psikologi, dan politik. Perspektif budaya boleh membantu kita memahami mengapa tindakan tertentu dianggap betul atau salah dengan budaya tertentu. Sebagai contoh, masyarakat purba mungkin telah mempertimbangkan rambut hijau pencelupan seseorang sebagai kesalahan yang boleh dihukum, yang aneh bagi pandangan masyarakat zaman moden. 

Ciri-ciri konsep
Relativisme budaya memegang bahawa tidak ada moral sejagat yang biasa di kalangan semua budaya. Asas kepada relativisme budaya adalah kepercayaan yang menghargai perubahan. Tetapi jika nilai yang menghargai perubahan itu sendiri tidak berubah, maka teori ini mendakwa nilai tidak berubah bahawa semua nilai-nilai berubah dan berkembang.  Dalam sebuah artikel relativisme budaya, oleh James Rachels menyatakan ciri-ciri relativisme budaya adalah seperti berikut, iaitu:
1) masyarakat yang berbeza mempunyai kod moral yang berbeza;
2) Tidak ada standard objektif yang boleh digunakan untuk menilai satu kod masyarakat yang lebih baik daripada yang lain;
3) Kod moral masyarakat kita sendiri tidak mempunyai status yang istimewa, ia adalah hanya satu antara banyak;
4) Tidak ada "kebenaran sejagat" dalam etika - iaitu, tidak ada kebenaran moral yang memegang untuk semua orang pada setiap masa;
5) Kod moral masyarakat menentukan apa yang betul dalam masyarakat itu; iaitu, jika kod moral masyarakat mengatakan bahawa tindakan tertentu yang tepat, maka itu tindakan adalah betul, sekurang-kurangnya dalam masyarakat itu;
6) Ia adalah keangkuhan semata-mata untuk kita cuba untuk menilai kelakuan orang lain. Kita perlu mengamalkan sikap toleransi terhadap amalan budaya lain.
Relativisme budaya adalah satu pandangan bahawa semua kebenaran etika adalah relatif kepada budaya tertentu. Apa sahaja yang sesebuah kumpulan budaya atau etnik luluskan dianggap betul dalam budaya itu. Sebaliknya, apa sahaja kumpulan budaya atau etnik itu kecam adalah salah.

Perbincangan di kalangan sarjana tentang konsep tersebut
Abdala (2008) menyatakan bahwa relativisme budaya adalah paham bahwa semua budaya baik; tidak ada budaya yang dianggap superior, sementara yang lain inferior; budaya adalah hasil dari kesepakatan sosial (social construction). Budaya tidak mengandung keperluan tertentu yang membuatnya “baik” atau “buruk”.Mungkin saja sebuah perilaku budaya dinilai baik pada suatu komuniti masyarakat tertentu, tetapi sebaliknya ia dinilai aneh, ganjil, atau bahkan lucu oleh komuniti masyarakat yang lain. Relativisme sosial adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak menentukan norma-norma moralnya sendiri. Hal ini seperti dinyatakan (Donaldson, 1989) bahwa kebenaran moral hanyalah kesepakatan budaya dalam masyarakat. Konvensionalisme (istilah lain dari relativisme sosial) memandang bahwa prinsip-prinsip moral secara relatif benar, sesuai dengan kovensi budaya atau masyarakat tertentu. Nama lain dari relativisme sosial adalah Relativisme budaya  (Shomali, 2005).
Relativisme budaya, secara Epistemologi, berasal dari Jerman, sebagai tanggapan terhadap adanya etnosentrisme barat, yang jika dibiarkan berkembang akan melahirkan rasisme, iaitu adanya kebencian dari suku bangsa terhadap suku bangsa yang lain, atau istilah Mulyana (1996) etnosentrisme adalah akar rasisme.
Relativisme budaya merupakan satu kelompok doktrin yang lebih khusus yang akan dibezakan daripada satu sama lain. Relativisme budaya deskriptif memegang yang meluas dan perbezaan asas budaya wujud lebih kumpulan yang berbeza. Epistemologi budaya relativisme memegang bahawa perbezaan ini tidak boleh dihukum supaya beberapa kepercayaan bertukar menjadi lebih baik atau lebih teruk lagi dari segi kebenaran. Pada satu tahap, relativisme budaya adalah penegasan bahawa perbezaan budaya penting untuk wujud. Ini adalah komponen deskriptif relativisme budaya. Seperti yang akan dibincangkan, kebenaran atau kepalsuan relativisme budaya deskriptif bukan sekadar memerhatikan perbezaan dan kemudian melaporkan kepada mereka. Ia adalah suatu perkara yang kumpulan mentafsirkan orang dan mengenal pasti nilai-nilai dan cara-cara untuk mengetahui yang mereka telah melakukan untuk diri mereka sendiri.

   Franz Boas, awalnya sebagai pengajar dalam ilmu fizik dan ilmu geografi, dan dipengaruhi begitu kuat oleh pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang berdebat bahawa manusia tidak mampu mengarahkan dan memediasi pengetahuan di dunia. Semua pengalaman kita di dunia dimediasi menjangkau pikiran manusia,  yang secara universal  menyebabkan persepsi terbentuk berdasarkan pada kondisi wilayah dan waktu tertentu. Suatu budaya dapat menjadi media dalam pemahaman yang terbatas terhadap realiti yang samar.  Ia memahami bahawa "budaya" termasuk bukan hanya seperti rasa dalam makanan, seni dan muzik, atau kepercayaan dalam agama. Ia beranggapan jauh lebih luas dalam memberi maksud ‘budaya’, yang didefinisikan sebagai:  the totality of the mental and physical reactions and activities that characterize the behavior of the individuals composing a social group collectively and individually in relation to their natural environment, to other groups, to members of the group itself, and of each individual to himself  (Boas:1963)

   Gilbert Harman pula merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di era moden dalam memperkukuh fahaman definisi ‘Relativisme budaya, khususnya di bidang moral sebagai bahagian daripada unsur budaya. Dalam pandangan Harman, versi standard relativisme yang ada selama ini tidak lagi efektif. Oleh karena itu, dia bersama-sama dengan David Wong – tokoh relavisme mengembangkan bentuk relativisme yang rumit tapi bersifat sederhana untuk menghadapi kelompok-kelompok yang menentang fahaman ini (Shomali: 2005, 178). Teori relatisme etika David Wong pula disedarkan atas pernyataan bahawa tidak ada satu pun moral yang benar, dan bahawa moral merupakan ciptaan sosial yang dirancang untuk mengatasi pertentangan batin dan peribadi. Menurutnya, kesulitan utama dalam menjelaskan pengalaman moral adalah mendamaikan ciri pengalaman kita yang menyatakan bahawa objektiviti moral dengan ciri lain yang menyatakan subjektiviti moral. Secara teorinya, Wong menerima  konsep “kebenaran”, tetapi membuat “kebenaran” itu menjadi relatif. Secara tegas dia menyatakan bahwa tidak ada dasar objektif dan independen bagi moral karena moral didasarkan atas kepentingan dan keinginan manusia (Moh. A. Shomali: 2005, 242)

Pengamalan konsep tersebut kepada masyarakat
Lumrah bagi manusia untuk menyokong etnik dan budayanya sendiri. Setiap etnik terikat kepada sentimen primordial mereka (Geertz 1963).  Sentimen primordial menguatkan kesetiaan dan ikatan kepada kelompok sendiri. Apabila kelaziman fikiran dan tindak-tanduk berakar umbi, adalah sukar untuk manusia itu berubah. Hal ini menyebabkan ramai yang bersikap stereotaip dan prejudis terhadap masyarakat etnik yang lain. Relativisme budaya adalah diterima secara meluas dalam antropologi moden. Relativists budaya percaya bahawa semua budaya yang layak dalam hak mereka sendiri dan mempunyai nilai yang sama. Kepelbagaian budaya, malah mereka dengan kepercayaan moral yang bercanggah , tidak boleh dianggap dari segi betul dan salah atau baik dan buruk. Antropologi hari ini menganggap semua budaya sebagai ungkapan sama sah kewujudan manusia, yang perlu dikaji dari perspektif neutral semata-mata. Tentu saja, relativisme budaya tepat dalam beberapa hal. Misalnya, dalam hal makanan, pakaian, bahasa, dan aturan mengemudi yang berbeda dalam budaya, dan sangat penting bahwa perbedaan relatif yang tetap. Namun, ini bukan masalah universal "benar" dan "salah". Ini bukan masalah kepastian matematik. Ini bukan masalah "kebenaran." Dalam masyarakat relativistik, kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi atau menghukum siapa pun. Benar dan salah sekarang didefinisikan oleh sosialisasi. Perubahan masyarakat dan moraliti menjadi target bergerak. Sebenarnya, jika standard benar dan salah didasarkan pada relativisme, maka masyarakat tidak memiliki standard sama sekali.

   Relativisme budaya berkait rapat dengan relativisme etika, yang melihat kebenaran yang berubah-ubah dan tidak mutlak. Apa yang menjadi benar dan yang salah ditentukan semata-mata oleh individu atau masyarakat. Sejak kebenaran tidak objektif, tidak ada sebarang standard objektif yang terpakai kepada semua budaya daripada berbilang etnik. Tiada siapa boleh mengatakan jika orang lain yang betul atau salah, ia adalah suatu perkara yang pendapat peribadi, dan tiada masyarakat dapat menghukum kepada masyarakat lain. Konsep relativiti budaya, yang dibangunkan oleh ahli antropologi untuk mendorong kepada saling menghormati perbezaan, sering dikerahkan untuk memaafkan, merasionalkan, atau menjelaskan perbezaan peraturan dan undang-undang budaya mereka seperti dalam undang-undang wanita, golongan minoriti dan kumpulan pribumi dan hak asasi manusia. Setiap kelompok atau etnik multi-budaya memiliki realiti sendiri, logiknya sendiri, kebenaran dan kepalsuan sendiri, dan hak sendiri dan salah. Oleh karena itu tidak mungkin untuk membahas, berdebat, atau menilai kebenaran salah satu kelompok atau etnik tersebut sebagai yang lebih baik dari yang lain. Dengan ada cara untuk alasan antara kelompok-kelompok, satu-satunya alternatif yang baik isolasionisme atau peperangan anatara kelompok atau etnik di mana kekuasaan politik digunakan untuk menyusup keluar daripada perbedaan antara etnik atau kelompok.

Kesan dan pengaruh konsep tersebut kepada hubungan etnik serta penilaian terhadap konsep tersebut

Masyarakat yang berbeza mempunyai kod moral yang berbeza, sama ada masyarakat kaum Melayu, Cina mahupun India. Kod moral masyarakat menentukan apa yang betul dalam masyarakat itu; iaitu, jika kod moral masyarakat mengatakan bahawa tindakan tertentu yang tepat, maka tindakan yang tepat, sekurang-kurangnya dalam masyarakat itu dilaksanakan. Contoh, seperti adat perkahwinan dalam masyarakat India pasti berbeza dengan masyarakat Cina, dan harus lah kedua etnik ini saling menerima budaya, adat dan moral dalam komuniti masing-masing. Tidak ada standard objektif yang boleh digunakan untuk menilai kod satu masyarakat sebagai lebih baik daripada orang lain. Tiada kebenaran moral yang memegang untuk semua orang pada setiap masa. Tidak perlu pula suatu kaum dan budaya menuding jari atau mempersoalkan adat, kepercayaan dan budaya kaum lain, walaupun bagi mereka ia suatu yang bersalahan. Jelas bahawa, kod moral masyarakat kita sendiri tidak mempunyai status yang istimewa , ia hanya satu di kalangan ramai. Masing-masing harus saling menghormati kod moral atau budaya yang lain walaupun bercanggah dengan mereka. Ia adalah angkuh untuk menghukum kelakuan masyarakat lain, kita perlu bersikap toleransi terhadap sesama etnik dan kaum dengan budaya dan cara hidup yang berbeza demi menjaga keharmonian dan keamanan sejagat bagi sebuah negara yang kekal aman, makmur dan harmoni juga.


....................................................................................................................................
Rujukan.
David B. Wong.ISU INSTITUSI MELIBATKAN ETIKA DAN KEADILAN - jilid I - Relativisme Kebudayaan - © Ensiklopedia Sistem Sokongan Hayat (EOLSS). Dalam laman web; http://www. eolss.net/sample-chapters/c14/e1-37-01-03.pdf
Dr. Caleb Rosado. Cultural Relativism. Viewed at https://www.andrew.cmu.edu
Dr. Edward Younkins(2000). “Why the World is the Way It Is: Cultural Relativism and It’s Descendents” The Free Radical. Viewed at http://www.quebecoislibre.org/younkins26.html
Elizabeth Anionwu, Dave Sookhoo, Jim Adams(2004). Transcultural health care practice: Foundation module. Retrieved at  https://www.rcn.org.uk/development/learning/transcultural_ health/found ation
 Endang Saifuddin Anshari. 1980. Agama dan Kebudayaan. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
Peter W. Black and Kevin Avruch CULTURAL RELATIVISM, CONFLICT RESOLUTION, SOCIAL JUSTICE, Retrieved from http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/BlackAvruch61PCS .html
Professor Brian Littlechild, University of Hertfordshire, England. Values and cultural issues in social work. ERIS web journal, 1/2012, viewed at  http://periodika.osu.cz/eris/dok/2012-01/07_ values_and_cultural_issues_in_sw.pdf
RUTH BENEDICT, PATTERNS OF CuLTURE (1934), VIEWED AT http://people.umass.edu/ cox/cultural_relativism.pdf
Wong D. (1996). Relativisme majmuk. Konsep Moral (Ed. PA Perancis, TE Uehling, Jr, dan HK Wettstein; Kajian Midwest dalam Falsafah, 20), ms ​​378-400. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press. [Artikel ini membincangkan kekangan yang semua kod etika yang mencukupi perlu bertemu]……………………………………………………………………………………